Nu är det klart - CleanCash® Typ A och Typ C Certifierade
 


Den 15 juli kom Certifikatet - således är nu Retail Innovations kontrollenheter CleanCash® Typ A och Typ B de första att certifieras av Scandinavian Certification Center, som är enda accrediterade organ för kontrollenhetscertifiering utsedda av SWEDAC. Certifieringen innebär att leveranser av certifierade kassaplatser (PC-kassa eller kassaregister med certifierad kontrollenhet) till den svenska marknaden kan påbörjas med start under början av augusti 2009.

Detta gör det möjligt att sätta fart med försäljningen av Certifierade kassalösningar. Enligt nya direktiv kopplat till lagen skall alla kassor vara beställda senast den 31 december 2009 och installerade och registrerade hos Skatteverket senast den 30 juni 2010, så tiden börjar bli knapp.
Nedan finns mer att läsa om den nya kassalagen.
Vad är CleanCash®?
CleanCash® är en kontrollenhet som är avsedd att kopplas till en kassaplats med ett kassaregister eller en PC-baserad kassa med kassamjukvara som uppfyller kraven i Skatteverkets föreskrifter för ett certifierat kassaregister. CleanCash® och kassaregistret/PC-kassan utgör då en certifierad kassaplats.

 
Kassamjukvaran eller kassaregistret skickar information om alla transaktioner till CleanCash®, som i sin tur svarar med en kontrollkod som garanterar att informationen hanterats och sparats i kontrollenheten. Denna kontrollkod skrivs sedan ut på kvittot samt lagras i kassans journalminne. Kravet på kontrollkod på kvittot är inte längre obligatoriskt, men är en stark rekommendation som enkelt kan bevisa kassaplatsens äkthet för kunden, garanterar dess funktion för näringsidkaren och dessutom gör Skatteverkets kontroller mycket snabba och enkla att utföra.
 
Utvecklingen av CleanCash® har skett i Sverige och all produktion sker i samarbete med det svenska företaget PartnerTech. CleanCash® har testats i fält under de senaste 10 månaderna och för närvarande finns ca 2.500 icke certifierade kontrollenheter installerade hos slutkunder runt om i Sverige med verifierad problemfri drift.

Vad gör BarQodeNet för att underlätta val, köp och installation av CleanCash®?
Nedan finns olika länkar till mer matnyttig information. Alla officiella dokument kan laddas ner från Skatteverkets hemsida. Vidare har vi tagit fram ett antal datablad, som beskriver de olika komponenterna. Se längst ner på denna sida.
 
Systemkoncept och anslutningar
CleanCash® kan anslutas till samtliga kassaregister och kassadatorer som har RS232- (seriell) eller USB-anslutning (USB kräver separat adapter). Nedan och till vänster finns schematiska skisser hur anslutningen ser ut. Till PC-kassor räknar vi med att i stort sett alla kontrollenheter kommer att vara av Typ A.

CleanCash® - Teknisk översikt
CleanCash® kan fungera som en kontrollenhet Typ A eller Typ B enligt Skatteverkets definitioner. En CleanCash® kontrollenhet har anslutningar för båda dessa driftlägen.

 
Normalt väljs Typ A för PC-baserade datakassor med kassamjukvara. Då sköter kassamjukvaran all
kommunikation med CleanCash® och kassaplatsen kan bibehålla sin konventionella konfiguration med all vital periferiutrustning som kvittoskrivare, kassalåda m.m. anslutna till kassadatorns portar. CleanCash® ansluts i detta fall enbart till kassadatorn (Typ A), som då är ansvarig för att hantera kontrollkoden. Alternativt ansluts kontrollboxen mellan kassaregister och kvittoskrivare i de fall kassaregistret saknar lediga portar (Typ B).

Skatteverkets krav i korthet
 · Ett kassaregister måste vara kopplat till en certifierad kontrollenhet som är igång och fungerar
 · Ett kassaregister måste överföra specificerad information till kontrollenheten
 · Ett kassaregister får inte ha några andra funktioner än vad som framgår av dess dokumentation
 · Ett kassaregister får inte vara kopplat till annan utrustning som påverkar funktionerna som
   omfattas av föreskrifterna
 · Ett kassaregister får inte ha någon mjukvara installerad som påverkar funktionerna som omfattas
   av föreskrifterna
 · Kassaregistret måste alltid skriva ut ett kvitto vid köp
 · Övningskvitton, kvittokopior och förhandsnotor måste vara klart märkta så att de inte kan
   förväxlas med vanliga försäljningskvitton
 · Kvitton och X/Z-rapporter måste innehålla all information som anges i föreskrifterna
 · Ett kassaregister får inte kunna skriva ut mer än en kvittokopia
 · Kassaregistret ska kunna registrera växelkassa
 · Kassaregistret ska ha en tillverkardeklaration som visar att den uppfyller föreskrifternas krav

Datablad CleanCash® och upplysningar Skatteverket
Elcom Kassaregister
Produktblad och PRISER kontrollenheter
Datablad CleanCash® Typ A/B
Datablad CleanCash® MultiUser Typ C
Upplysningar på Skatteverkets hemsida
 
 
Är du användare eller ansvarig för inköp, installation och drift av denna typ av utrustning och nyfiken på att få veta mer, är du välkommen att kontakta oss via epost, telefon eller via vårt kontaktformulär på hemsidan.